DEFINOVANIE ZÁKLADNÝCH POJMOV PRI NEHNUTEĽNOSTIACH

V tomto článku by sme vám ozrejmili poniektoré pojmy, s ktorými sa v súvislosti s nehnuteľnosťou môžete stretnúť. Možno je dobré povedať si, čo to vlastne nehnuteľnosť je: Nehnuteľnosť je ako opak hnuteľnej veci takou vecou, ktorú nie je možné premiestniť. Môžeme ňou definovať pozemok, alebo stavbu, pevne spojenú so zemou pomocou základov – dom,…