Hlavným poslaním spoločnosti Prosperity je “služba” – odvodené od SLÚŽIŤ, t.j. my riešime a Vy si užívate.

Filozofia spoločnosti

PROSPERITY Service, s.r.o. je podriadený finančný agent vedený pod r.č.: 234550 v Národnej Banke Slovenska vlastní certifikáty od Národnej Banky Slovenska v sektoroch: poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, poskytovania úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia.
Sme profesionálne finančné centrum so skúsenosťami už viac ako 18 rokov. Spájame to najlepšie zo sveta financií od poistenia áut až po špecializované investičné účty od TOP európskych bánk. Našim klientom dávame záruku, že pre nich ochotne bojujeme za tie najlepšie podmienky na trhu. Máme pre vás vždy tie najaktuálnejšie informácie o akciách a výhodných podmienkach na trhu, o ktorých sa bežne nedozviete.
Sme pioniermi na trhu, pretože stále prinášame najnovšie trendy v oblasti financií, nedržíme sa šáblón, ale riešenia prinášame na mieru pre klienta aj keď to riešenie nie je dostupné na Slovensku.
Participujeme na franchisingovom koncepte MBI: http://www.sfa.sk/sk/franchisingove-koncepty/detail/140-mbi