POISTENIE

Najvýhodnejšie poistenie s náležitým servisom

Našim klientom ponúkame nové poistenie, alebo optimalizovanie už existujúceho poistenia a pravidelný servis, ktorý sleduje aktuálne podmienky, aby ich zmluva zodpovedala reálnym potrebám a požiadavkám klienta.

Vhodným poistením finančne chránite seba, svoju rodinu a majetok pred neočakávanými udalosťami. Ponúkame životné, aj neživotné poistenie všetkým, ktorí pracujú, alebo majú nejaký príjem, majetok, či záväzky a zodpovednosť voči rodine.

Poistenie však striktne oddeľujeme od možností investovania, ktoré tvoria samostatnú kategóriu finančných produktov, za účelom dosahovania čo najvyšších výnosov.
Aj v tejto oblasti sme doma.

Kontaktujte nás

Chcete zistiť, či je vaše poistenie naozaj vhodné a správne nastavené. Či môžete platiť menej alebo mať za tie isté peniaze vyššie krytie?

Prípadne riešite poistenie auta, bývania, majetku, zodpovednosti za škodu alebo ak sa potrebujete poistiť na cesty, neváhajte nás kontaktovať.