PRÍJEM Z PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI V ROKU 2020. NA ŽIVNOSŤ, ALEBO BEZ?

Pri prenajímaní nehnuteľnosti na živnosť, alebo bez živnosti je niekoľko rozdielov.  Nejde iba o možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov, či dosiahnutie daňovej straty. Či budete prenajímať svoju nehnuteľnosť na základe živnosti, alebo bez nej závisí od služieb, ktoré chcete okrem prenájmu poskytovať. Ak ide iba o prenájom nehnuteľností so základnými službami, ktoré súvisia s prenájmom /osvetlenie, upratovanie spoločných priestorov,…