INVESTOVANIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ A ĎALŠIE ALTERNATÍVY

Na začiatku každého pasívneho príjmu stojí investícia, ktorú ste urobili vy, alebo niekto pred vami a jej výhody čerpáte napríklad prostredníctvom dedičstva. Možností investovania je viac. Investovať môžete do nehnuteľností, starožitností, umenia, vzdelania, drahých kameňov, kovov, finančných produktov do jedného roka, akcií, dlhopisov, depozitných certifikátov, dlhodobých pohľadávok … . Následne môžete zo svojej investície čerpať pasívne…